Aplikácia, ktorá pomáha pri náhlej zmene zdravotného stavu detí