Informácie

  • Ako ste mali možnosť už z médií počuť, primárna pediatria je pred kolapsom, už v najbližších mesiacoch bude chýbať na Slovensku tretina pediatrov – ak by zajtra do dôchodku odišli všetci pediatri nad 64 rokov – teda dôchodcovia – ostalo by 500tisíc slovenských detí bez pediatra! Naša odborná spoločnosť na to upozorňuje už roky, celé desaťročie bez odozvy, teraz tesne pred katastrofou sa niečo hýbe – ale medzeru 10 rokov nikto nevie zaplátať skôr ako o 10 rokov!! Určite nie za terajších podmienok, kedy je práca primárneho pediatra neatraktívna, je náročná a je o ňu nízky záujem – tento rok skončia vzdelávanie presne 2 rezidenti!
  • Všetci, ktorí túto prácu robíme najlepšie ako vieme a so srdcom, pracujeme na hrane našich fyzických a psychických síl. Preto bez spolupráce našich pacientov bude situácia naozaj katastrofálna už zajtra.
 
  • Vyzývame pacientov – mladých dospelých nad 18 rokov, aby zvážili prechod k všeobecnému lekárovi pre dospelých, najneskôr po ukončení strednej alebo vysokej školy, hoci naša ambulancia umožňuje starať sa o vás až do veku 25 rokov a 364 dní.  Momentálne je situácia nepriaznivá a uzavretím každej jednej detskej ambulancie v Bratislave nám pribúdajú noví detskí pacienti, ktorých sme povinní prevziať do našej starostlivosti. Navyše je veľa takých, ktorí o starostlivosť žiadajú, pretože lekára skutočne nemajú, hoci nie sú z nášho regiónu. 
 
  • Môžeme alebo odmietať prijímať novorodencov alebo deti mimo regiónu a po odchádzajúcich starých kolegoch, alebo sa minimalizujú návštevy lekára v nezávažných stavoch, “pre istotu“,  a podobne. Na Slovensku je neuveriteľná – až dvojnásobná – návštevnosť primárnych lekárov oproti ostatnému vyspelému svetu. Nikde vo svete nie je možné počítať s okamžitou dostupnosťou vyšetrenia u pediatra v prvý deň príznakov (okrem závažných príznakov samozrejme). Treba zvažovať možnosti domácej liečby, najmä v chrípkových obdobiach, na vyšetrenie prísť pri nelepšení príznakov alebo pri výraznom zhoršení stavu.
  • Spoločne sa budeme usilovať o to, aby naša ambulancia bola dlhodobo udržateľná a funkčná.