Ukončenie starostlivosti – zmena lekára

Zmena lekára – ukončenie zdravotnej starostlivosti

V prípade, že ste sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu zmeniť lekára, teda odísť z evidencie našej ambulancie, je potrebné urobiť dva kroky.

  • Nájsť si všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. všeobecného lekára pre dospelých, ktorý ak súhlasí so zaradením pacienta do svojej evidencie, podpíše s vami Dohodu  o zdravotnej starostlivosti a vydá Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie. Túto žiadosť  je potrebné doručiť osobne alebo poštou našej ambulancii.
  • Spolu so žiadosťou o zdravotnú dokumentáciu je potrebné doručiť do našej ambulancie aj rodičom resp. plnoletým pacientom podpísané Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (stiahnuť TU )

Po doručení týchto dvoch vypísaných dokumentov do našej ambulancie odošleme zdravotnú dokumentáciu pacienta doporučene poštou na adresu ambulancie lekára, ktorý o zdravotnú dokumentáciu požiadal,  v prvom týždni nasledujúceho mesiaca.

Ak hľadáte všeobecného lekára pre dospelých, môžete ho hľadať pomocou vášho trvalého bydliska TU

§ 12 zákona SR č. 662/2007 z.z. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká okrem iného po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.