Diagnostika a liečba akútnych a chronických ochorení

 • Na vyšetrenie chorých detí využívame všetky zákonom určené prostriedky a materiálno-technické vybavenie, ktoré vedú k čo najpresnejšiemu objasneniu ťažkostí dieťaťa. 
 • Vyšetrenie prispôsobujeme veku a spolupráci dieťaťa.
 • Začíname vždy cieleným rozhovorom s dieťaťom a rodičom,  pokračujeme fyzikálnym vyšetrením dieťaťa a v prípade potreby po súhlase rodiča realizujeme aj ďalšie vyšetrenia – CRP z kapilárnej krvi z prsta a výterov (z nosa, hrdla, konečníka), moču, na pomoc pri stanovení potreby antibiotickej liečby. Podobne nám vie pomôcť rýchly streptokokový test z výteru hrdla.
 • Niektoré vyšetrenie môže trvať krátko, iné zasa dlhšie podľa závažnosti stavu, ako aj dĺžky trvania a charakteru ťažkostí, ktoré dieťa trápia. 
 • Podľa potreby dieťa odosielame na ultrazvukové alebo rontgenové vyšetrenie, prípadne k špecialistovi.

Potvrdenie o chorobe do školy, materskej školy

S platnosťou od 1.9.2023  všeobecný lekár pre deti a dorast

 • vystaví potvrdenie o chorobe žiaka ak neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu choroby trvá dlhšie ako 5 po sebe nasledujúce vyučovacích dní / neprítomnosť do 5 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa – rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 6. dňa choroby ak bolo prvých 5 dní choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 5. deň choroby,
 • nevystaví potvrdenie  o chorobe so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti žiaka v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii,
 • vystaví potvrdenie o chorobe kratšej ako 5 dní vo výnimočných a osobitne oddôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti školy
  ​/na základe Zákonač.245/2008 Z.z. paragraf 144, ods. 10, zmena školského zákona č 182/2023/

S platnosťou od 1.9.2023 všeobecný lekár pre deti a dorast

 • nevystaví potvrdenie o zdraví pred opätovným návratom do predškolského zariadenia po chorobe /že je dieťa bez známok prenosného ochorenia – zdravé – prehlasuje rodič /,
 • vystaví potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať predškolské zariadenie/detské jasle – potvrdenie prihlášky,
 • vystaví potvrdenie o chorobe dieťaťa ak neprítomnosť dieťaťa,  ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie – predškolák, z  dôvodu choroby trvá dlhšie ako 7 po sebe nasledujúce vyučovacích dní / neprítomnosť do 7 dní ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa – rodič/. Lekár vydá potvrdenie od 8. dňa choroby ak bolo prvých 7 dní choroby dieťa doma bez návštevy lekára, resp. od dňa vyšetrenia dieťaťa v ambulancii, napr. ak vyžaduje dieťa vyšetrenie skôr ako 7. deň choroby,
 • nevystaví potvrdenie o chorobe so spätnou platnosťou na dobu neprítomnosti dieťaťa v škole, ktorá predchádzala vyšetreniu dieťaťa v ambulancii.
 • nevystaví potvrdenie o chorobe pre dieťa, ktoré si neplní povinné predprimárne vzdelávanie – teda nie je predškolák.
 • ​/na základe Zákonač.245/2008 Z.z. paragraf 144, ods. 10, zmena školského zákona č 182/2023/