Preventívne prehliadky pre deti od 3 rokov a dorast

TERMÍNY PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK hradených z verejného zdravotného poistenia pre deti od 3 rokov a dorast

  • ďalej každé 2 roky + odber krvi

    Prineste so sebou Zdravotný preukaz dieťaťa, resp. očkovací preukaz. Ku každej preventívnej prehliadke patrí vyšetrenie moču, ktorý prinesiete po dohode so sestričkou.