O nás

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Prevádzka zdravotníckeho zariadenia bola povolená Bratislavským samosprávnym krajom. Poskytujeme všeobecnú  liečebno-preventívnu starostlivosť o deti a dorast od narodenia, do ukončenia prípravy na povolanie, maximálne do 25 rokov +364 dní, s hlavným zameraním na vek od narodenia do 20 rokov. Primárna starostlivosť je poskytovaná na regionálnom princípe a slobodnej voľbe lekára. Vzhľadom na veľký počet detí, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť, prijímame iba novorodencov a prisťahované deti z prideleného regiónu. Budúceho novorodenca je potrebné u nás nahlásiť ešte pred pôrodom. Čítajte TU.

V tesnej blízkosti našej ambulancie pôsobí Centrum podpory zdravého vývinu detí pod názvom Baby Help. Tehotným ženám jednoznačne odporúčame zúčastniť sa prípravy na dojčenie už pred pôrodom a minimalizovať tak výskyt ťažkostí s dojčením už v prvých dňoch po pôrode.

Mladých dospelých,  o ktorých sa v ambulancii staráme a ukončili vzdelávanie na strednej škole žiadame o prestup k všeobecnému lekárovi pre dospelých podľa vlastného výberu.

MUDr. Daniela Miklovičová, PhD., IBCLC

Lekár v odbore pediatria a dorastové lekárstvo

MUDr. Ivana Drinková

Lekár v odbore pediatria

Katarína Grúberová

Diplomovaná detská sestra

MUDr. Iva Petríková

Lekár v odbore pediatria a dorastové lekárstvo

Zmluvné poisťovne