Preventívne prehliadky pre deti do 3 rokov

“Bábätko neexistuje. Existuje len bábätko a niekto ďalší.”
Donald W. Winnicott 

TERMÍNY PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK hradených z verejného zdravotného poistenia do 3 rokov

Prehliadka je vždy spojená s vyšetrením psychomotorického vývinu viac TU