Pevná linka

Pevnú linku zdvíhame v ordinačných hodinách pre choré deti.  Je možné sa vtedy informovať na výsledky vyšetrení, informovať nás o hospitalizácii dieťaťa, o zmene zdravotného stavu napríklad po nasadenej liečbe, resp. očkovaní. Pevnú linku používame na komunikáciu s pacientami – najmä konzultácia výsledkov, pozvánky na preventívne vyšetrenia a očkovania a iné.