Vyšetrenie psychomotorického vývinu detí do 3 rokov

  • V spolupráci s odbornou spoločnosťou primárnej pediatrie (Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SSPPS) bol prijatý Štandardný postup pri vyšetrení psychomotorického vývinu dieťaťa. Vývin dieťaťa posudzuje lekár pri preventívnych prehliadkach (poradniach) na základe vyšetrenia a informácií od rodičov. Tie sa teraz zbierajú a vyhodnocujú štandardizovaným spôsobom. 
  • Rodičia vypĺňajú dotazník, ktorý   je aicky elektronicky doručovaný ošetrujúcemu primárnemu pediatrovi – zvoľte meno MUDr. Miklovičová.
  • Prosíme všetkých rodičov, aby v dostatočnom predstihu (cca 3 dni) pred každou plánovanou preventívnou prehliadkou (poradňou) vyplnili online dotazník podľa inštrukcií na nižšie uvedenej stránke
  • Postup je jednoduchý, všetko potrebné nájdete na stránke. Zadajte prosím meno aj priezvisko dieťaťa.
  • V prípade neistoty s odpoveďou na niektoré otázky  dieťa 1-2 dni sledujte a vráťte sa k vyplnení dotazníka.  Ak dieťaťu v daný deň nebol vzhľadom na momentálny vek dotazník ešte pridelený, vyplníte ho nabudúce.